GROW MODEL CHO TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, HOÀN THIỆN BẢN THÂN & COACHING

Con người, cuộc sống, vạn vật chung quanh… chúng ta đều chịu ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài: có yếu tố trong tầm điều khiển của mình; có yếu tố ngoài sự điều khiển của mình. Vì thế ta có câu tục ngữ “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Tuy nhiên, nếu hạt…

Coaching Skills giúp Mananger thay đổi và cải thiện kết quả bền vững

Vậy tại sao chúng ta dễ dàng cung cấp cho huấn luyện một vị trí quan trọng trong lịch trình của họ? Dưới đây là bốn lý do: Họ xem việc huấn luyện như là một công cụ cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh .Họ không phải là huấn luyện người của…