Tại sao nhà quản lý cần
huấn luyện nhân viên?
1. Nhân viên làm việc hiệu quả hơn, điều này giúp cả tổ chức dễ dàng đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
2. Nhân viên được phát triển đồng bộ theo các tiêu chuẩn, đảm bảo giảm thiểu sai sót và tăng cường tính chuyên nghiệp.

3. Nhân viên là nhân tố quyết định khả năng cạnh tranh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4. Khi được huấn luyện đúng cách nhân viên sẽ luôn chủ động, cam kết và không ngừng cải tiến trong công việc.

5. Nhân viên được phát triển đúng cách sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi giúp mỗi nhà quản lý hình thành thói quen huấn luyện, từ đó tạo nên văn hóa phát triển nhân viên tại doanh nghiệp.

Với sứ mệnh kiến tạo đội ngũ quản lý bền vững và là thành viên của VMP Academy, bên cạnh:

Coaching Skills For Manager đã góp phần xây dựng thói quen và văn hóa huấn luyện cho hơn 20,000 nhà quản lý tại 500 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong suốt 15 năm đồng hành .

MÔ HÌNH
4R
Hình thành thói quen và
văn hóa huấn luyện
01
RIGHT MINDSET & METHODS

Thời lượng: 2 ngày

Hoạt động: Đào tạo

Coaching Skills For Manager

02
ROUTINE

Tần suất: 3 lần

Thời lượng: 1 buổi/lần

Hoạt động: Huấn luyện và cố vấn

03
REMIND

Tần suất: 3 tháng/lần

Thời lượng: 1 buổi/lần

Hoạt động: Theo dõi ứng dụng và trao quyền

04
REWARD

Thời lượng: 1 buổi

Hoạt động: Truyền cảm hứng và tạo động lực

Khách hàng nói gì về
Coaching Skills For Manager?
Nguyễn Thị Lịch
Learning & Development FrieslandCampina
Tôi phải “wow” lên trong hạnh phúc. Tôi ước rằng mình biết sớm hơn về những kiến thức quý giá của Huấn luyện. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tham dự Coaching Skills For Manager. Sau khóa đào tạo, tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc và thôi thúc mình phải áp dụng tất cả kỹ năng vào công việc thực tế ngay lập tức.
Dương Phụng Linh
L&D Specialist
ACACY
3 giá trị Linh tâm đắc nhất trong khóa Coaching Skills For Manager: Thứ nhất, được trang bị công cụ và giải pháp trong huấn luyện nhân viên giúp mình tự tin hơn trong mọi cuộc huấn luyện. Thứ hai, cách dạy học tương tác rất nhiều làm Linh vô cùng thích thú. Thứ ba, kiến thức thầy dạy có thể ứng dụng ngay vào thực tế.
Trần Khắc Dũng
National Sales Manager
Rich Products Vietnam
Dù đã được học rất nhiều về kỹ năng quản lý và huấn luyện nhân viên, nhưng khi đến với khóa học Coaching Skills for Manager, Dũng vẫn thấy mình còn phải học tập và rèn luyện rất nhiều. Cảm ơn Thầy Phan Hữu Lộc cùng đội ngũ VMP đã đem đến cho Dũng một trải nghiệm quá tuyệt vời.
Khách hàng nói gì về
Coaching Skills For Manager?
Nguyễn Thị Lịch
Learning & Development FrieslandCampina
Tôi phải “wow” lên trong hạnh phúc. Tôi ước rằng mình biết sớm hơn về những kiến thức quý giá của Huấn luyện. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tham dự Coaching Skills For Manager. Sau khóa đào tạo, tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc và thôi thúc mình phải áp dụng tất cả kỹ năng vào công việc thực tế ngay lập tức.
Dương Phụng Linh
L&D Specialist
ACACY
3 giá trị Linh tâm đắc nhất trong khóa Coaching Skills For Manager: Thứ nhất, được trang bị công cụ và giải pháp trong huấn luyện nhân viên giúp mình tự tin hơn trong mọi cuộc huấn luyện. Thứ hai, cách dạy học tương tác rất nhiều làm Linh vô cùng thích thú. Thứ ba, kiến thức thầy dạy có thể ứng dụng ngay vào thực tế.
Trần Khắc Dũng
National Sales Manager
Rich Products Vietnam
Dù đã được học rất nhiều về kỹ năng quản lý và huấn luyện nhân viên, nhưng khi đến với khóa học Coaching Skills for Manager, Dũng vẫn thấy mình còn phải học tập và rèn luyện rất nhiều. Cảm ơn Thầy Phan Hữu Lộc cùng đội ngũ VMP đã đem đến cho Dũng một trải nghiệm quá tuyệt vời.
Khách hàng thường xuyên của
Coaching Skills For Manager
Cập nhật khóa học và sự kiện mới nhất
GÓC HỌC TẬP MIỄN PHÍ

CONNECT VỚI VMP