6 sự thật và tác dụng của việc huấn luyện nhân viên (Coaching) từ các chuyên gia hàng đầu

[1] Huấn luyện nhân viên là nhiệm vụ quan trọng của một nhà quản lý. (nhưng thường bị bỏ qua).

[2] Huấn luyện nhân viên là công việc hàng ngày (chứ không phải một dự án hay một chương trình đào tạo).

[3] Huấn luyện nhân viên là Đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất.

[4] Huấn luyện nhân viên là yếu tố động viên quan trọng nhất đối với nhân viên.

[5] Huấn luyện nhân viên là Cơ sở tạo sự gắn bó giữa nhà quản lý và nhân viên

[6] Huấn luyện nhân viên sẽ giúp nhà quản lý phát triển năng lực và nhân cách của chính mình.

Sự thành công của bất kỳ tổ chức đều phụ thuộc vào những nhân viên có khả năng và được huấn luyện tốt.

Khai giảng khóa học mới

Có thể Quản lý tại Doanh nghiệp của bạn đang làm theo kinh nghiệm riêng của cá nhân, bản năng và thói quen. Và nếu thói quen đó chưa mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp, nhà Quản lý cần được đào tạo bài bản về KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN – On the Job Training & Coaching.

Tìm hiểu thêm

Khai giảng khóa học mới

Có thể Quản lý tại Doanh nghiệp của bạn đang làm theo kinh nghiệm riêng của cá nhân, bản năng và thói quen. Và nếu thói quen đó chưa mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp, nhà Quản lý cần được đào tạo bài bản về KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN – On the Job Training & Coaching.

Tìm hiểu thêm

Khai giảng khóa học mới

Có thể Quản lý tại Doanh nghiệp của bạn đang làm theo kinh nghiệm riêng của cá nhân, bản năng và thói quen. Và nếu thói quen đó chưa mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp, nhà Quản lý cần được đào tạo bài bản về KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN – On the Job Training & Coaching.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo và huấn luyện nhân viên là giải pháp giúp Quản lý cấp trung nhàn hơn, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí của Doanh nghiệp.

Học viên tiêu biểu

xem thêm cảm nhận

Đăng ký nhận tư vấn

Khách hàng của chúng tôi

Video