Bài học thành công của HUỲNH NGỌC HUY

HUỲNH NGỌC HUY

Assistant Training – Công ty POSCO Việt Nam

Thế là kết thúc chuỗi ngày lo lắng làm thế nào tạo nên một khoá học vừa mang lại những kiến thức bổ ích, thực tiễn vừa kết hợp giải trí cho các Quản lý cơ sở cũng như Quản lý cấp trung.

 

Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Học viện Đào tạo VMP đã xây dựng, thiết kế chương trình học phù hợp và hỗ trợ mình trong suốt khoá học. Mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi đã lựa chọn VMP là đơn vị cung cấp chương trình đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo cho POSCO Việt Nam.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap