Bài học thành công của CEO – PHẠM THỊ YẾN NHI

CEO – PHẠM THỊ YẾN NHI

công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mần Trúc

Chị Nhi luôn tự tin rằng trước khi đến lớp chị biết tất cả những kiến thức mà thầy dạy, và khi đến đây, chị Nhi đã thực sự bất ngờ rằng tất cả các kiến thức đó là các kiến thức của tập Đoàn và để tiếp nhận  những kiến thức đó chị phải làm cho bộ nhớ vơi đi để tiếp nhận kiến thức đó.

3 điều Nhi vô cùng tâm đắc sau khóa đào tạo này:

  • Điều 1: Là biết yêu thương nhân viên hơn.
  • Điều 2:  Toàn bộ kiến thức đã đúc kết thành mô hình hóa, công cụ, Mindmap thật dễ nhớ, dễ áp dụng.
  • Điều 3: Chị Nhi muốn cộng tác với VMP lâu dài và muốm mời Thầy lộc về đào tạo cho đội ngũ nhân sự của mình.

Hãy xem bài học thành công của chị Yến Nhi :

tại đây
Share via
Copy link
Powered by Social Snap