Bài học thành công của Nguyễn Thị Lịch

Nguyễn Thị Lịch

Learning & Development tại Công ty FrieslandCampina Việt Nam

Khi học xong khóa học Coaching skill For Managers ngày 3/06/2018 chị Lịch đã “wow” lên trong hạnh phúc rằng đáng lẽ những kiến thức quý giá của khóa Coaching mang lại chị phải biết sớm hơn. Nhưng vẫn may mắn, hôm nay chị cũng đã trang bị cho mình những kiến thức vô cùng giá trị cho “nghề Quản lý” của mình.

Sau khóa đào tạo, chị cảm thấy vô cùng tâm đắc và thôi thúc chị phải áp dụng tất cả kiến thức vào công việc thực tế của mình.

Hãy cùng nghe và chia sẻ niềm vui với sự thành công của chị Lịch :

tại đây
Share via
Copy link
Powered by Social Snap