Bài học thành công của Phạm Xuân Mai

Phạm Xuân Mai

Deputy sales training manager – Home Credit VietNam

Chị Xuân Mai đã tham gia khóa Coaching Skill For Manager tháng 3/2019. Với chị Mai chị đã tham gia rất nhiều khóa học trong nước và quốc tế, chị Mai chia sẻ chị là người khó tính và chưa bao giờ chị quay lại đơn vị đào tạo nào lần thứ 2. Nhưng đây lại là khóa thứ 3 chị Mai học ở VMP (Train The Trainer 3+, Coaching Skills, Train The Training Manager).

Chị công nhận rằng là tất cả các khóa học của Thầy Lộc đã được công thức hóa rất hiệu quả, cái đấy không phải ai cũng làm được. Mặc dù kiến thức rất nhiều nhưng đã được thầy đúc kết thành những công thức dễ hiểu, dễ áp dụng. Chị tin rằng khóa này rất hữu ích cho rất nhiều người và cho nhiều tình huống khác nhau

Hãy cùng nghe và chia sẻ đầy chân thành của chị Xuân Mai tại: 

tại đây
Share via
Copy link
Powered by Social Snap