COACHING & FEEDBACK SKILLS, KHOÁ ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU TẠI VMP

Người Quản lý, một trong những vị trí quan trọng trong hệ thống nhân sự tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy trình huấn luyện nhân viên của vị trí này tại một số doanh nghiệp vẫn chưa được tiêu chuẩn hoá. Điều này dẫn đến những người Quản lý chỉ huấn luyện chủ yếu dựa…