Nhà quản lý Việt Nam đã rơi vào trạng thái thiếu nhân sự giỏi

Có một sự thật là hầu hết những nhà quản lý hiện nay đang đánh cắp quyền được NÓI, được NGHĨ, được LÀM của nhân viên vì không tin tưởng khả năng của họ. Điều này sẽ dẫn tới hậu quả là, họ có nhiều nhân viên hơn nhưng công việc vẫn đình trệ, doanh thu sa sút, tinh thần đội nhóm luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tất cả những nhà quản lý hiện nay đều cho rằng chỉ cần đào tạo, training là đã có thể giúp nhân viên trở thành những sao sáng trong tổ chức. Điều đó ĐÚNG nhưng chưa ĐỦ. Bởi vì, một người sẽ không thể nào phát huy hết tiềm năng nếu không được hướng dẫn, huấn luyện (Coaching) đúng lúc và thường xuyên.

Theo khảo sát của VMP Global Training thì có 95% Quản lý của các công ty Việt Nam chưa trang bị kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm (coaching & Mentoring) cho nhân viên với nhiều lý do:

  • Bản thân họ không được huấn luyện.
  • Không có kỹ năng huấn luyện.
  • Không có động lực/động cơ để huấn luyện.Coaching skills_vmp

Với những lý do trên nên nhà quản lý đã rơi vào trạng thái thiếu nhân sự giỏi, nhân viên nghỉ việc tăng lên rất nhiều tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng một khám phá khác, các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới đã áp dụng kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên (coahing skills) cho quản lý cấp trung. Họ cho rằng đây là yếu tố để tiết kiệm, sử dụng tối ưu thời gian của người quản lý và giúp nhân viên có năng lực và động lực làm việc. Nhà quản lý dành 3 giờ để huấn luyện và kèm cặp thì kết quả tăng thêm 107%.

Xem thêm bài viết: https://ob350.infusionsoft.com/app/linkClick/810/7cf9516dc7620bbc/123838/4506aea37d80e5a4

Share via
Copy link
Powered by Social Snap