KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ “TEAM LEADER FOUNDATION” TẠI ROHTO

huan-luyen-quan-ly

Dựa trên những chương trình huấn luyện quản lý thành công từ VMP Academy, ROHTO tiếp tục tin tưởng hợp tác tổ chức khóa “Team Leader Foundation” vào ngày 7/7/2020. Chương trình được triển khai theo phương pháp Learning by Doing 3V (Vui vẻ-Vận động-Vận dụng) với 70% thời lượng dành cho thực hành. Học viên gồm những Team Leader kênh MT trong hệ thống phân phối dược mỹ phẩm ROHTO.

Học viên thực hành hết công suất 04 nội dung tại lớp

Sự khác biệt của các chương trình từ VMP Academy là 70% thời lượng dành riêng cho thực hành. Học viên nếu làm chưa đúng thì được Giảng viên huấn luyện trực tiếp điều chỉnh hành vi. Theo đó, 04 nội dung chính được triển khai trong cả ngày làm việc hết công suất:

Phần 1: Chân dung Team Leader thành công.

Phần 2: Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả.

Phần 3: Năng lực huấn luyện tại siêu thị – Field Coaching.

Phần 4: Năng lực thiết yếu để trở thành Team Leader hiệu quả.

70% thời lượng dành riêng cho thực hành.

Huấn luyện quản lý kênh MT với công cụ triển khai và theo dõi 5W1H

5W1H-huan-luyen-quan-ly
Công cụ triển khai và theo dõi 5W1H

Công việc của Team Leader kênh MT rất dày đặt với độ phức tạp cao liên quan đến nhiều bộ phận và quy trình. Vì vậy, nội dung mà Học viên tâm đắc nhất trong chương trình là công cụ triển khai và theo dõi 5W1H.

Trong một dự án mới, Team Leader cần triển khai toàn bộ công việc liên quan vào bảng 7 cột chính, số hàng không giới hạn như sau:

Cột 1: Số thứ tự.

Cột 2: WHAT (tên công việc nhỏ trong dự án).

Cột 3: WHY (mục tiêu/ kết quả).

Cột 4: HOW (phương pháp thực hiện).

Cột 5: WHO gồm 2 cột nhỏ (Người thực hiện + Người hỗ trợ).

Cột 6: WHEN gồm 2 cột nhỏ (Thời gian bắt đầu + Hạn chót).

Cột 7: WHERE (nơi thực hiện).

Trong một dự án mới, Team Leader cần triển khai toàn bộ công việc liên quan vào bảng gồm 7 cột chính: Số thứ tự, WHAT, WHY, HOW, WHO, WHEN, WHERE.

Mô hình “7AS” – Lắng nghe chủ động

lang-nghe-huan-luyen-quan-ly
Mô hình “7AS” – Lắng nghe chủ động

Trong quá trình làm việc, Team Leader của kênh MT tại ROHTO thường xuyên tiếp xúc với cấp dưới, đồng nghiệp, sếp, khách hàng, công ty, bộ phận khác. Một kỹ năng rất quan trọng để gia tăng hiệu quả công việc là lắng nghe chủ động. Nếu áp dụng hoàn chỉnh Mô hình “7AS” sẽ đảm bảo việc lắng nghe chủ động. Cụ thể, mô hình này gồm 7 bước như sau:

• Acknowledge: Ghi nhận ý kiến.

• Ask questions to clarify: Hỏi lại để làm rõ.

• Agree: Đồng ý một điểm nào đó để xây dựng nền tảng chung.

• Add: Thêm vào quan điểm, nhận xét.

• Assert: Khẳng định vị thế của bạn (nếu cần thiết).

• Ask: Hỏi xem suy nghĩ và phản ứng của họ.

• Action-plan: Lên kế hoạch cùng nhau giải quyết.

Khóa đào tạo huấn luyện quản lý “Team Leader Foundation” từ đó cũng đạt hiệu quả cao với sự hài lòng của Học viên.

Nếu áp dụng hoàn chỉnh Mô hình “7AS” sẽ đảm bảo việc lắng nghe chủ động.

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Năm 1996, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) ra đời. Với nỗ lực của đội ngũ nhân viên và sự ủng hộ đến từ người tiêu dùng, Công ty đã phát triển, trở thành thương hiệu lớn trong ngành dược mỹ phẩm. Năm 2016, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tự hào đánh dấu chặng đường 20 năm gian nan và thành công.

Tham khảo các chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp của VMP Academy tại: https://vmptraining.com/dao-tao/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap