Bài học thành công của NGUYỄN THỊ LIÊN MINH

NGUYỄN THỊ LIÊN MINH

HR MANAGER – NIDEC SV TCL

Với chị Minh, đây không phải là lần đầu tiên chị học kỹ năng Coaching nhưng chị hiểu rằng mỗi thời điểm sẽ cho ta những bài học khác nhau những kiến thức khác nhau, những trải nghiệm khác nhau.

Và sau hai ngày tham dự khóa học, chị khẳng định rằng việc chị quyết định đi học lại kỹ năng này với thầy Lộc Phan là một quyết định sáng suốt. Giờ chị  đã hiểu vì sao trước đây cũng học mà chưa áp dụng thành công và chia sẻ tốt kỹ năng này. Chị tin là một quản lý bạn chắc chắn phải quan tâm đến kỹ năng này.

Hãy cùng nghe chia sẻ thành công của chị Minh :

tại đây
Share via
Copy link
Powered by Social Snap