1. Value – Giá trị của việc đánh giá năng lực, đối với:

• Quản lý: Biết rõ năng lực của bản thân, từ có đó có định hướng rèn luyện và phát triển.
• Doanh nghiệp: Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp hoặc bổ sung năng lực kịp thời cho đội ngũ quản lý.
• Nhà đào tạo: cung cấp cho Doanh nghiệp/ người học nội dung thiết thực và phù hợp nhất.
• VMP: Đây là cơ hội để cung cấp lời khuyên và tư vấn trực tiếp cho học viên bởi chuyên gia của VMP Academy.

2. Methods – Phương pháp đánh giá:

» Bước 1: Đọc rõ hướng dẫn đánh giá theo từng năng lực với 4 mức độ theo mô hình 4A (Aware -> Apply -> Adjust/ Adapt -> Advice).
» Bước 2: Thực hiện đánh giá theo từng năng lực với 4 mức độ theo mô hình 4A. Ở mỗi năng lực a/c chọn 1 mức độ trong 4 mức độ tuy theo khả năng của mình tự đánh giá ở năng lực đó.
» Bước 3: Cung cấp thông tin Email/ số điện thoại để được phản hồi và tư vấn kết quả.

3. Process  – Quy trình phản hồi kết quả:

• Sau khi hoàn tất bài đánh giá này, a/c sẽ nhận được ngay kết quả bằng sơ đồ mạng nhện.
• A/c xác nhận thông tin, hệ thống sẽ gửi email cho a/c một lần nữa. Sau đó bộ phần tư vấn phát triển sẽ gọi điện tư vấn kế quả và giúp xác định được kế hoạch phát triển năng lực tiếp theo.

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN CÂU HỎI VÀ NĂNG LỰC CẦN A/C TỰ ĐÁNH GIÁ.
CHÚC A/C HOÀN THÀNH TỐT VÀ NHÂN ĐƯỢC NHIỀU GIÁ TRỊ TỪ CHƯƠNG TRÌNH NÀY CỦA CHÚNG TÔI.
Đánh giá Năng lực huấn luyện và kèm cặp nhân viên hoàn toàn MIỄN PHÍ!

ĐÁNH GIÁ MIỄN PHÍ NGAY