Hành động đánh giá khung năng lực chuẩn – miễn phí

Chào mừng bạn đến với Đánh giá khung năng lực Huấn luyện và Kèm Cặp Nhân Viên Dành Cho Quản Lý Cấp Trung Miễn phí!
Đánh giá này được thiết kế để cung cấp thông tin có giá trị về kiến ​​thức và việc sử dụng 8 Kỹ năng Huấn luyện của bạn. Sau khi hoàn thành Đánh giá này, bạn sẽ được cung cấp báo cáo năng lực: 

  • 1. Sử dụng hữu hiệu phương pháp kèm cặp GROW để phát triển đội nhóm.
  • 2. Đưa ra ý kiến phản hồi một cách thích hợp.
  • 3. Ghi nhận và khích lệ.
  • 4. Phân tích và giải quyết vấn đề.
  • 5. Kèm cặp và huấn luyện nhân viên cải thiện kết quả.
  • 6. Đặt câu hỏi.
  • 7. Sử dụng phương pháp kèm cặp trên công việc với GLAP.
  • 8. Khả năng lắng nghe.