90% QUẢN LÝ HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN SAI CÁCH

Huấn luyện và kèm cặp

Có thể nhà Quản lý nhận thức được tầm quan trọng của huấn luyện và kèm cặp nhưng 90% lại thực hiện sai cách.

Vì vậy, VMP Academy tổng hợp là một số tư duy “sai lệch” của nhà Quản lý trong việc huấn luyện và kèm cặp. Dựa vào đây, nhà Quản lý có thể điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả huấn luyện và kèm cặp Nhân viên.

01. Huấn luyện chỉ dành cho nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ?

Về bản chất, huấn luyện là quá trình hợp tác giữa hai bên với mong muốn được phát triển. Vì vậy, nếu nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ do họ không muốn làm việc hay phát triển, lúc này, đào tạo và chỉ đạo mới là giải pháp hiệu quả.

Huấn luyện nhân viên dành cho ai?
Huấn luyện đúng người

Đặc biệt, để giúp bạn hiểu rõ về sự khác nhau giữa Đào tạo và Huấn luyện, VMP Academy đã soạn chi tiết bài viết: https://vmptraining.com/giao-duc-dao-tao-huan-luyen-co-gi-khac-nhau/

02. Huấn luyện giúp cải thiện hiệu quả quản lý ngay lập tức?

Một nhà Quản lý giỏi cần có năng lực lên kế hoạch, triển khai công việc. Bên cạnh đó còn phải sở hữu khả năng lãnh đạo và phát triển năng lực của đội ngũ. Và Huấn luyện là một cách rất hiệu quả để phát triển năng lực Nhân viên.

Tuy nhiên, Huấn luyện thường chỉ phát huy hiệu quả trong dài hạn. Lý do là giải pháp được đưa ra trong buổi huấn luyện đều dựa trên nền tảng kiến thức, kỹ năng hiện tại của chính Nhân viên. Do vậy, Nhân viên sẽ phát triển năng lực một cách hiệu quả vì không phải chịu bất kỳ sự áp đặt nào từ Quản lý.

03. Huấn luyện không giúp tăng thu nhập và tốn thời gian?

Huấn luyện không giúp tăng thu nhập và tốn thời gian?
Huấn luyện không giúp tăng thu nhập và tốn thời gian?

Như đã đề cập ở trên, nhiệm vụ của nhà Quản lý không chỉ liên quan đến công việc và mục tiêu. Nhà Quản lý cần phải phát triển năng lực đội ngũ, tốt nhất là thông qua Huấn luyện và kèm cặp. Thu nhập của Quản lý cũng từ đó gia tăng vì đã giúp cho đội ngũ tại doanh nghiệp ngày càng chất lượng hơn.

Ngoài ra, lợi ích vượt trội của Huấn luyện là giúp nhà Quản lý trao quyền cho Nhân viên. Từ đó họ có thể gia tăng năng lực một cách nhanh chóng.

Và các buổi huấn luyện cũng không tốn nhiều thời gian nên về cơ bản, nhà Quản lý có thể “rảnh” hơn.

04. Huấn luyện là tư vấn cách làm cho nhân viên?

Về căn bản, thông qua Huấn luyện và kèm cặp, nhà Quản lý giúp Nhân viên tự đưa ra giải pháp bằng những câu hỏi. Nhà Quản lý không đưa ra bất kỳ giải pháp nào trong buổi huấn luyện.

Để phát triển kỹ năng đặt câu hỏi huấn luyện, bạn có thể tham khảo bài viết: http://www.phanhuuloc.com/goc-nhin-phl-ky-nang-huan-luyen-dat-cau-hoi-hieu-qua.html

Tư vấn cho nhân viên cách làm việc
Không đưa ra giải pháp “dùm” cho Nhân viên trong huấn luyện

05. Huấn luyện là nói để nhân viên hiểu vấn đề?

Trong Huấn luyện và kèm cặp, Nhà Quản lý cần tập trung vào lắng nghe chứ không phải là “nói”. Quản lý lắng nghe chủ động sẽ giúp Nhân viên tự tin hơn trong việc đưa ra các giải pháp hiệu quả. Bạn có thể tham khảo kỹ năng lắng nghe chủ động tại: http://www.phanhuuloc.com/phat-trien-ky-nang-lang-nghe-chu-dong.html

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp Nhân viên” (On the job Training & Coaching for Manager)

Khóa này dành riêng cho Quản lý mong muốn huấn luyện nhân viên hiệu quả. Quản lý sẽ hình thành thói quen huấn luyện và kèm cặp nhân viên hiệu quả; giảm 90% thời gian giám sát, đốc thúc đội ngũ làm việc; gia tăng nguồn lực để lập kế hoạch, phát triển năng lực.

Hotline tư vấn 24/7: 1800 6981

Tham khảo tại: https://coachingskills.vn/ky-nang-huan-luyen-va-kem-cap-nhan-vien/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap