HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – Sales Coaching/ Field Coaching


huấn luyện nhân viên “ Sự t
hành công của bất kỳ tổ chức mãi vụ nào điều phụ thuộc vào những

nhân viên bán hàng có khả năng và được huấn luyện tốt”

MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG : 

 • Nhằm hệ thống kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện nhân viêntrên thị trường
 • Cung cấp những kỹ năng huấn luyện nhân viênvà phát huy năng lực của đội ngũ bán hàng
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng về huấn luyện nhân viên, xây dựng tinh thần đoàn kết vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN : 

Sau khóa Field Coaching, học viên sẽ đạt được:

 • Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý bán hàng
 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của huấn luyện thực thị trên thị trường
 • Nắm rõ nguyên tắc C.O.A.C.H trong kèm cặp và huấn luyện nhân viên
 • Thực hành được 04 mô hình huấn luyện nhân viên phổ biến cho từng đối tượng và tình huống cụ thể
 • Áp dụng được 03 cách phản hồi xây dựng giúp huấn luyện nhân viên chủ động giải quyết công việc
 • Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung khi học khóa huấn luyện nhân viên

PHƯƠNG PHÁP CHO KHÓA HỌC:

Khóa học được thiết kế từ 2 đến 7 ngày với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng)

THỜI LƯỢNG & ĐỐI TƯỢNG CHO KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

 • Chương trình được thiết kế 02 ngày (04 buổi)
 • Chương trình thiết kế dành cho Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng, những ai muốn hệ thống lại những kiến thức và kinh nghiệm giám sát.

LỊCH TRÌNH KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

 

NGÀY 1 NGÀY 2
8:30  – 10:30 Vai trò của người quản lý hiệu quả

·         Thỏa thuận danh dự + mục tiêu khóa học

·         Vai trò giúp người khác thành công để người quản lý thành công hơn

·         Khái niệm và tầm quan trọng của huấn luyện thực địa trong việc phát triển đội ngũ và kinh doanh bền vững

8:30  – 10:30 Ghi nhận và phản hồi

·         Kỹ năng quan sát trên thực địa

·         Các kinh nghiệm và kỹ thuật nhận biết dấu hiệu cần phản hồi

·         Sử dụng ngôn từ trong huấn luyện

·         Công thức phản hồi SOW, SOWA, AID, STAR…

 

10:30 – 10: 45 Giải lao 10:30 – 10: 45 Giải lao
10:45 – 12:00 Nguyên tắc COACH

·         Nắm bắt tâm lý và mức độ tiếp thu của nhân viên

·         Các nguyên tắc khi huấn luyện nhân viên

·         Giao tiếp hiệu quả và tạo môi trường để huấn luyện nhân viên thành công

10:45 – 12:00 Xây dựng nhóm và phát triển nhân viên với KASH

·         Hiểu về 4 yếu tố thành công KASH

·         Phương pháp biến quy trình đã học thành hành vi

12:00 -13:30 Ăn trưa 12:00 -13:30 Ăn trưa
13:30 – 15:30 Phân bổ thời gian huấn luyện thực địa với từng loại nhân viên

·         Phân loại nhân viên

·         Phân bổ thời gian hiệu quả

·         Theo dõi tiến độ phát triển năng lực của nhân viên

·         Lập kế hoạch đào tạo nhân viên

 

13:30 – 15:30 Tiến trình huấn luyện thực địa

·         Xây dựng tiến trình thực hiện buổi huấn luyện thực địa với nhân viên

·         Thực hành trên thị trường

15:30 – 15: 45 Giải lao 15:30 – 15: 45 Giải lao
15:45 – 16:45 Phương pháp huấn luyện trên thực địa

·         Mô hình EDIC

·         Mô hình GROW

·         Mô hình ABCD

·         Mô hình PHL – Coke

·         Thực hành

15:45 – 16:45 Thực hành và rút kinh nghiệm

·         Thực hành với nhân viên tại địa bàn (phương án 1)

·         Thực hành nhóm 3 người luân phiên tại lớp (phương án 2)

·         Đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng

 

16:45 – 17:30 Ôn tập + Q & A 16:45 – 17:30  Lập kế hoạch áp dụng