Đặng Ánh Minh, Hr Manager CT – Công ty Karcher

Nguyễn Đình Pháp – Sales Trainer – Viễn Thông A

Trần Khắc Dũng, National Sale Manager -Rich Products

Lê Hồng Ngọc, HRM – Vạn Thịnh Phát

Phan Doãn Doanh, Dictric Manager – Sanofi

Lưu Quang Chánh, Sale Trainer – Coca Cola

Lê Quốc Dương, CEO – Công ty Địa ốc Phát Đạt

Lê Thị Thanh Xuân, HRM – Philip Co.ltd

Huỳnh Tường Hi, Trainer – Mitsubishi Electric

Đặng Văn Cư – Sales Trainer – Kimberly Clark

Vũ Đức Duy – Sales Trainer – Tân Đại Việt

Nguyễn Duy Toàn – Giám đốc Kinh Doanh – Hồng Ký

Dương Khánh Toàn – HR Manager – Công ty International

Võ Phương Anh, Quản lý sản xuất – Savlimex

Võ Hoàng Quang Trí, CEO – Công ty Trang trí thiết kế Global

Đoàn Sơn Hải, Sale Trainer – SamSung

Lê Trí Vĩnh – Trainer – Prudential

Phạm Thị Yến Nhi, CEO – Tanabata