Coaching Skills (28,29/09/2017)

Huấn luyện nhân viên ( Coaching skills ) là một nghệ thuật để cải tiến cách thức làm việc của những người khác. Người quản lý nếu biết huấn luyện nhân viên của mình, sẽ khuyến khích được họ sẵn sàng học hỏi và đối mặt với những thách thức từ yêu cầu công việc. Hãy tạo điều kiện…

Coaching Skills giúp Mananger thay đổi và cải thiện kết quả bền vững

Vậy tại sao chúng ta dễ dàng cung cấp cho huấn luyện một vị trí quan trọng trong lịch trình của họ? Dưới đây là bốn lý do: Họ xem việc huấn luyện như là một công cụ cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh .Họ không phải là huấn luyện người của…