COACHING & FEEDBACK SKILLS, KHOÁ ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU TẠI VMP

Người Quản lý, một trong những vị trí quan trọng trong hệ thống nhân sự tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy trình huấn luyện nhân viên của vị trí này tại một số doanh nghiệp vẫn chưa được tiêu chuẩn hoá. Điều này dẫn đến những người Quản lý chỉ huấn luyện chủ yếu dựa…

Coaching Skills (28,29/09/2017)

Huấn luyện nhân viên ( Coaching skills ) là một nghệ thuật để cải tiến cách thức làm việc của những người khác. Người quản lý nếu biết huấn luyện nhân viên của mình, sẽ khuyến khích được họ sẵn sàng học hỏi và đối mặt với những thách thức từ yêu cầu công việc. Hãy tạo điều kiện…