khai giảng khóa mới

Khóa đào tạo dành cho cá nhân

khóa học

Eight – Skill Coaching for Manager

Ngày học: 23, 24/09/2020

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

KHÓA HỌC

Coaching For Performance

Ngày học: 08, 09/08/2020

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

KHÓA HỌC

Field Coaching Skills

Ngày học: 21,22/07/2020

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm