• Coaching Skills – REALME – HCM (11,12/11/2019) XEM THÊM
 • Chân dung người làm dịch vụ giao nhận-ADCompany-HCM (9,10/11/2019) XEM THÊM
 • Quản lý, vận hành kênh Siêu Thị-VINAMILK – HCM (6,7/11/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – REALME – HCM (4,5/11/2019) XEM THÊM
 • Triển lãm Công nghệ Giáo dục-Đào tạo tại SINGAPORE (4,5,6/11/2019) XEM THÊM
 • Kỹ năng Quản lý chuyên nghiệp K01 (30,31/10/2019) XEM THÊM
 • Quản lý tạo ảnh hưởng và gắn kết đội ngũ (24/10/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – SAMHO (17,18/10/2019) XEM THÊM
 • SR FOUNDATION – ROHTO HCM (14,15/10/2019) XEM THÊM
 • Kỹ năng bán hàng – Mirae Asset (12,13/10/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – Public (9,10/10/2019) XEM THÊM
 • Xây dựng niềm tin & Gắn kết – Kiên Long Bank (05/10/2019) XEM THÊM
 • Supervisory Skills – BAT Đà Lạt (4/10/2019)XEM THÊM
 • Leadership Camp – Posco (4/10/2019) XEM THÊM
 • Xây dựng niềm tin & Gắn kết – Kiên Long Bank (03/10/2019) XEM THÊM
 • Leadership Camp – Posco (2/10/2019) XEM THÊM
 • Xây dựng niềm tin & Gắn kết – Kiên Long Bank (28/9/2019) XEM THÊM
 • Team Leader Foundation – ROHTO HCM (27/9/2019) XEM THÊM
 • KN giao tiếp và tinh thần đồng đội – EuroWindow (24/9/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – SVW (22,23/9/2019) XEM THÊM
 • Team Manager – HCM Digi texx (21,22/9/2019) XEM THÊM
 • Leadership and Management for middle level Managers – GAMELOFT (20,21/9/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – BUHLER (22,23/8/2019) XEM THÊM
 • Team Leader Foundation – ROHTO Hà Nội (19/9/2019) XEM THÊM
 • SR FOUNDATION – ROHTO Hà Nội (17,18/9/2019) XEM THÊM
 • Nâng tầm dịch vụ KH – An Phước (17,18/9/2019) XEM THÊM
 • Chuyên khảo Kỹ năng Quản Lý Chuyên Nghiệp – Hà Nội (17/9/2019) XEM THÊM
 • Nâng tầm dịch vụ KH – An Phước (15,16/9/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC – Hải Phòng (15,16/9/2019) XEM THÊM
 • SR FOUNDATION – ROHTO Đà Nẵng (11,12/9/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – An Phước – Hà Nội (9,10/9/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – TIKI (7,8/9/2019) XEM THÊM
 • Xây dựng niềm tin & Gắn kết – Kiên Long Bank (7/9/2019) XEM THÊM
 • Leadership Camp – Posco (6/9/2019) XEM THÊM
 • SR FOUNDATION – ROHTO HCM (27,28/8/2019) XEM THÊM
 • Kỹ Năng Bán Hàng Nâng Cao – EuroWindow Hà Nội (26,27/8/2019) XEM THÊM
 • Communication Skills – GC (23/8/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – BUHLER (22,23/8/2019) XEM THÊM
 • Supervisory Skills – Cần Thơ – BAT (20/8/2019) XEM THÊM
 • Supervisory Skills – HCM – BAT (16/8/2019) XEM THÊM
 • PG FOUNDATION – ROHTO Đà Nẵng (14,15/8/2019) XEM THÊM
 • Supervisory Skills – Hà Nội – BAT (15/8/2019) XEM THÊM
 • Nâng tầm dịch vụ KH – An Phước (12,13/8/2019) XEM THÊM
 • Quản lý cấp trung – An Phước (10,11/8/2019) XEM THÊM
 • Supervisory Skills – Vũng tàu – BAT (9/8/2019) XEM THÊM
 • Xây dựng hệ thống Đào tạo trong doanh nghiệp (6/8/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – An Phước (03,04/8/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – An Phước (01,02/8/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – Public (26,27/7/2019) XEM THÊM
 • Leadership Skills – An Phước (25,26/7/2019) XEM THÊM
 • PG FOUNDATION – ROHTO (3,4/7/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – YAMAHA (18,19/6/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – SV PROBE VIETNAM (11/6/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – SV PROBE VIETNAM (10/6/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – TOYOTA (8,9/6/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills – Public (6,7/6/2019) XEM THÊM
 • CFL – Kích thích tư duy Mô hình BLOOM (4/6/2019) XEM THÊM 
 • KN Giao Tiếp & Chăm Sóc Khách hàng – KCN Hiệp Phước (30,31-5-2019) XEM THÊM 
 • Leadership foundation – SV PROBE (27,28-5-2019) XEM THÊM 
 • Leadership foundation -SAMHO (17,18-5-2019) XEM THÊM 
 • Leadership foundation – SV PROBE (15,16-5-2019) XEM THÊM 
 • Lãnh đạo theo tình huống – Bayer (13,14-5-2019) XEM THÊM 
 • Field Coaching – Marico (8,9-5-2019) XEM THÊM 
 • Kỹ năng chăm sóc KH – Hiệp Phước(7,8-5-2019) XEM THÊM 
 • Grow Coaching – THP (19,20/4/2019) XEM THÊM  
 • Quản lý dự án – Long Hưng (5,6/4/2019) XEM THÊM  
 • Coaching SKills – EVN (5,6/4/2019) XEM THÊM  
 • Grow Lãnh đạo tạo ảnh hưởng (2/4/2019) XEM THÊM 
 • Coaching – THP (2/4/2019) XEM THÊM 
 • Quản lý cấp trung – Bà Nà Hills (28,29/3/2019) XEM THÊM 
 • Ứng dụng Trò chơi trong Đào tạo (22/03/2019) XEM THÊM
 • Cafe and Learn (05/03/2019)  XEM THÊM
 • Coaching Skills (01,02/03/2019) XEM THÊM
 • Selling Skills – Đồng Tâm (24,25/02/2019) XEM THÊM
 • Sales Coaching – Toyota Cần Thơ (22,23/02/2019) XEM THÊM
 • Phong Thủy – Quốc Cường Land (15/01/2019) XEM THÊM
 • Digital Marketing – Quốc Cường Land (10/01/2019)  XEM THÊM
 • Coaching Skills For Manager (22,23/11/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng đàm phán hiệu quả – VASC (20,21/11/2018) XEM THÊM
 • Advanced Triz Training – Việt Nam Mộc Bài (13,14/11/2018) XEM THÊM
 • Advanced Triz Training – Việt Nam Mộc Bài (11,12/11/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – COSMOS (16,17/10/2018) XEM THÊM
 • Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp (8,9-10-2018) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – LINKHOUSE (27,28/9/2018)XEM THÊM
 • Quản lý bán hàng hiệu quả – LINKHOUSE (25,26/9/2018) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – URC (27,28/8/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (8,9/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – Public (2,3-6-2018) XEM THÊM
 • Movitation & Coaching Skills – LAZADA XEM THÊM
 • ADVANCED LEADERSHIP COACHING XEM THÊM
 • BIC – Coaching Skills (9,10/3/2018)XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER 3+ (12,13,14/10/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – VIETINBANK (5,6/10/2017) XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (18,19/09/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – LAZADA (15,16/09/2017) XEM THÊM
 • PROBLEM SOLVING SKILLS – PEPPERL+FUCHS (14,15/09)  XEM THÊM
 • SALES COACHING – BEL (7,8/09/2017)  XEM THÊM
 • KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  (22,23/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – VIỆT NAM MỘC BÀI  (11,12,13/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (1,2,3,4/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – SUNWORLD (27,28,29/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (9,10,11,12/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER3+(01,02,03/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (17,18,19&20/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (11,12,13/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (16,17,18/03/2017)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – SUNGROUP (23,24,25/02/2017)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (6,7,8/01/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (11,12&13/11/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17,18,&20/08/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (02,03/07/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (23,24&30/1/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17&24,25/10/2015) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 1) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 2) XEM THÊM
 • OFFLINE TRAINTHETRAINER XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (08/07/2016) XEM THÊM
 • QUẢN LÝ CẤP TRUNG – ISUZU XEM THÊM
 • PROFESSIONAL SELLING SKILLS – KỸ NĂNG BÁN HÀNG (21,22/04/2017)  XEM THÊM
 • SELLING SKILLS –KỸ NĂNG BÁN HÀNG – AGUETTANT  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – HOLCIM  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – TÂN CẢNG SÀI GÒN  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – ATAD(31/3-1,2/4/2017)  XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – QUẢN LÝ CẤP TRUNG – TÂN HIỆP PHÁT (6,7/07/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (21,22/06/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (15,16/04/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (23,24/03/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (27,28/12/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (14,15/10/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (26,27/08/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG (02,03/04/2017)  XEM THÊM
 • LEADERSHIP SKILLS-KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (16,17/02/2017) XEM THÊM
 • NĂNG LỰC GIÁM SÁT   XEM THÊM
 • TƯ DUY NHÀ LÃNH ĐẠO   XEM THÊM
 • LEARN TO LEAD – SHINHAN BANK(4/4/2017)  XEM THÊM
 • KỸ NĂNG DẪN GIẢNG (17/02/2017)  XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI CÂU HỎI”-HCM (20/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG PHẢN HỒI HIỆU QUẢ”-HCM (06/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG PHẢN HỒI HIỆU QUẢ”-HCM (06/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG “-HCM (30/05/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN CỦA BẢN THÂN”-HCM (23/05/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH, HIỂU NGƯỜI”-HÀ NỘI (18/05/2017)  XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH,HIỂU NGƯỜI”-HCM (09/05/2017)  XEM THÊM
 • TEAM LEADER FOUNDATINON (30/03/2016)  XEM THÊM
 • TEAM POWER (25/02/2016)  XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP – DE HEUS   XEM THÊM
 • PLAN FOR LIFE – LIFUNG  XEM THÊM
 • HOW TO RESOLVE CONFLICTS AT WORK – CCI  XEM THÊM
 • LEADERSHIP FOUNDATIONS – MASAN(21,22/6/2016)   XEM THÊM