TẠI SAO quản lý cấp trung CẦN THỂ HIỆN P.LOC

4 vài trò của Quản lý cấp trung cần thể hiện với nhân viên như là người: Planner – Người lập kế hoạch, Leader – Người lãnh đào, Organizer – Người tổ chức thực hiện, Coach – Người huấn luyện.

Để thể hiện tốt 4 vai trò này thì người quản lý cần thực hiện 4 chức năng và năng lực của mình theo P.LOC

P – pLanning

Lập kế hoạch hiệu quả là năng lực cần thiết và là chức năng cần thiết cho mọi quản lý cấp trung…

L – leading

Lãnh đạo, dẫn dắt và gây ảnh hưởng đến đội nhóm để đạt được mục tiêu chung

O – organizing

Tổ chức thực thi, triển khai các hoạt động và chiến lược của công ty; cấp trên đến với nhân viên cân bằng và theo dõi tiến độ công việc hiệu quả.

C – Coaching

Huấn luyện nhân viên là giải pháp giúp Quản lý nhàn hơn, nhân viên giỏi lên. Giúp giảm tải áp lực, tiết kiệm chi phí và phát triển bền vững.

Chuỗi khóa đào tạo chuyên sâu

Quản lý là một nghề và muốn giỏi bất cứ nghề nào thì bạn cần học tập và rèn luyện. Nếu có phương pháp đúng từ những chuyên gia có kinh nghiệm sẽ giúp cho bạn dễ dàng thực hiện tốt vai trò Quản lý của mình và đạt mục tiêu một cách dễ dàng.

 1. Planning & Organization Skills – Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
 2. Time Management Skills – Kỹ năng quản lý nguồn lực và thời gian thông minh
 3. Problem Solving for Manager – Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề dành cho Quản lý
 4. Supervisory skills – Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả
 5. KPI/ OKR Setup & Management – Thiết lập và quản lý mục tiêu OKR
 1. 5R – Leadership Foundation – Phát triển năng lực lãnh đạo nền tảng
 2. Influencing Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo tạo ảnh hưởng cao
 3. Inspiring Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng
 4. Innovation Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo đổi mới và đột phá
 5. Transformation Leadership – Lãnh tạo chuyển đổi/ Lãnh đạo chuyển mình
 1. Operation Excellent – Phát triển năng lực vận hành xuất sắc
 2. Effective Training Skills – Kỹ năng đào tạo nhân viên hiệu quả
 3. Highper Communication Skills – Giao tiếp đạt hiệu quả cao trong quản lý
 4. Business Meeting Wizard – Phù thủy điều phối cuộc họp
 5. Workplace Trust & Engagement – Xây dựng niềm tin và gắn kết
 6. Project Management – Quản lý dự án
 1. 8 Steps Coaching for Professional – Phương pháp huấn luyện nâng cao hiệu suất
 2. Eight- Skill Coaching for Manager – Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 3. Coaching for Performance – Huấn luyện gia tăng năng lực và động lực làm việc
 4. Field/ Sales Coaching Skills – Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp dành cho Quản lý bán hàng
 5. Coaching & Mentoring – Kỹ năng huấn luyện và cố vấn
 6. Training & Coaching – Kỹ năng đào tạo và huấn luyện

Gửi yêu cầu tư vấn

Gọi ngay cho tư vấn viên để có giải pháp!

Điện thoại

1800.6981 – 0909 382 864