• coaching skills

  Coaching Skills for Managers 15

 • Coaching Skills for Managers

 • Coaching Skills for Managers 1

 • Coaching Skills for Managers 2

 • Coaching Skills for Managers 4

 • Coaching Skills for Managers 5

 • Coaching Skills for Managers 6

 • Coaching Skills for Managers 7

 • Coaching Skills for Managers 8

 • kèm cặp nhân viên

  Coaching Skills for Managers 9

 • Coaching Skills for Managers 10

 • Coaching Skills for Managers 12

 • Coaching Skills for Managers 13

 • Coaching Skills for Managers 14

 • Coaching Skills for Managers 16

 • Coaching Skills for Managers 17

 • Coaching Skills for Managers 18

Coaching Skill for Manager 08/2016

Nếu bạn muốn phát huy hiệu quả của công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên thì khóa học Coaching skills for managers này mang đến cho bạn những kỹ năng lẫn kiến thức vô cùng bổ ích và quý giá

Huấn luyện nhân viên ( Coaching skills ) là một nghệ thuật để cải tiến cách thức làm việc của những người khác. Người quản lý nếu biết huấn luyện nhân viên của mình sẽ khuyến khích được họ sẵn sàng học hỏi và đổi mặt với những thách thức từ yêu cầu công việc. Hãy tạo điều kiện cho nhân viên phát trỉên liên tục bằng cách giúp họ xác định các mục tiêu cần đạt được

Việc nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên và xác định được các mục tiêu lâu dài để họ hướng tới trong quá trình làm việc là một kỹ năng vô cùng quan trọng của một người quản lý giỏi. Thông qua việc huấn luyện ( coaching skills ) , cấp quản lý có thể giúp đội ngũ nhân viên của mình phát triển năng lực để họ có khả năng đảm nhận những nhiệm vụ cao hơn, còn cấp quản lý sẽ có nhiều thời gian hơn cho công tác quản lý của mình

coaching skills

Một người huấn luyện giỏi ngoài có kỹ năng huấn luyện ( coaching skills ) luôn luôn lắng nghe trước, sau đó sẽ đặt câu hỏi, đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng và sẵn sàng đề ra những ý tưởng mới

Những người quản lý hướng tới thành công trong tương lai sử dụng việc huấn luyện phát triển các kỹ năng và thái độ tích cực của nhân viên ( coaching skills for managers )  Duy trì thành tích là một nỗ lực, hãy phát triển, do vậy hãy chuẩn bị đầu tư thời gian vào sự phát triển con người. Một khi bạn thấy tự tin vào kỹ năng của đội ngũ nhân viên của mình và đã phát triển một mối quan hệ tốt xây dựng nên lòng tin, bạn có thê bắt đầu giao phó một số trách nhiệm cho họ

coaching skillsMỗi khóa học chúng tôi ” Coaching Skills for manager ” thực hiện dựa trên 3 giai đoạn TRƯỚC – TRONG – SAU đào tạo với số lượng học viên theo tiêu chuẩn từ 15 – 25 học viên/ lớp và 70% bài tập thực hành, 20% tương tác học viên và 10% lý thuyết mô hình thành công. Coaching Skills for Manager (Public) ngày 26, 27/08/2016